burn-out letsel
Bel 088 444 7654

Bij een burn-out staat u er niet alleen voor.

Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek!
Bel 088 444 7654

Burn-out

Een burn-out ontstaat vaak uit teveel stress op het werk. Uw werkgever heeft een zorgplicht tegenover u. Wanneer niet aan deze zorgplicht wordt gehouden, dan is het mogelijk om de aansprakelijkheid voor uw letselschade bij uw baas neer te leggen. U leest hier meer over de verscheidene symptomen van een burn-out, de werkgeversaansprakelijkheid en de schadevergoeding die u wellicht kunt ontvangen vanwege uw letselschade. Denkt u dat u recht heeft op een schadevergoeding vanwege uw burn-out? Neem dan contact met ons op voor een geheel vrijblijvend intakegesprek. Wij helpen u graag met het vinden van de beste juridische hulpverlening!

Wat is een burn-out?

Een burn-out hebben is een psychologische term voor opgebrand zijn en geen motivatie en energie meer hebben voor de activiteiten op de werkplek. Wanneer u reeds langere tijd op uw werkplek zit in een negatieve situatie waar maar geen oplossing voor komt, dan bestaat de kans dat u last krijgt van werkstress of zelfs overspannenheid. Wanneer werkstress en overspannenheid niet serieus worden genomen en wanneer u de signalen van werkstress blijft negeren dan kan dit uiteindelijk een burn-out tot gevolg hebben. Een burn-out ontstaat geleidelijk tot het punt dat uw geest en lichaam helemaal uitgeput zijn.

Psychische klachten

Eén van de meest voorkomende soorten letsel bij een burnout is lichamelijke uitputting en het gevoel niet meer op te kunnen laden. Iemand met een burnout kan echter ook verschillende psychische klachten hebben. Een aantal psychische klachten zijn concentratieverlies, geheugenproblemen, irritaties, neerslachtigheid, wantrouwen, minder zelfvertrouwen en onzekerheid. Iemand met een burn-out wordt ook vaak sneller kwaad, kan niet genieten van dingen en de neiging tot verslaving is groter. Andere klachten zijn slaapproblemen, het gevoel hebben van falen, piekeren en gespannen zijn. Mensen met een burnout wachten vaak lang met het vragen om hulp, toch is het verstandig om dit zo snel mogelijk te doen.

Burn-out door de werkomstandigheden

In elk bedrijf vertrekken er wel eens collega’s, het werk moet echter wel nog steeds gedaan worden. Daardoor probeert u meer te doen, gaat u overwerken of neemt u werk mee naar huis. Hierdoor ontstaat er veel druk en blijft er privé weinig tijd over waardoor u het gevoel krijgt dat u tekort schiet. Hierdoor is de kans op een burnout door werkomstandigheden groot. Als u uzelf kunt ontplooien dan werkt dat stressverlagend, maar door een grote stapel werk raakt u snel overbelast. Het is daarom belangrijk om uw werk goed te organiseren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Een burnout is erkend als een beroepsziekte. Een beroepsziekte is opgelopen letsel naar aanleiding van uw beroep of werkomstandigheden. Het is belangrijk om te weten of uw baas had kunnen voorkomen dat u een burnout kreeg. Uw baas heeft namelijk een werkgeversaansprakelijkheid. Deze werkgeversaansprakelijkheid houdt in dat hij aansprakelijk is voor u. Het is alleen mogelijk om de aansprakelijkheid van uw letsel bij de werkgever neer te leggen als u kunt aangeven dat de burnout tijdens uw beroep is ontstaan, oftewel, dat het een beroepsziekte is. Hier moet u ook bij aantonen dat de werkgever tekort is geschoten in de wettelijke zorgplicht tegenover u. De zorgplicht geeft aan dat een baas maatregelen moet treffen die voorkomen dat een werknemer schade lijdt door werkomstandigheden.

Recht op smartengeld?

Als een slachtoffer langere tijd is blootgesteld aan risico’s op de werkplek, dan heeft de werkgever zich niet aan de zorgplicht gehouden en is het een optie om een schadevergoeding te claimen. Bij een burnout is het bewijs moeilijk te leveren. Het bewijs is echter wel noodzakelijk om de aansprakelijkheid bij de baas neer te leggen. Het is mogelijk dat een beroepsziekte resulteert in fysieke en psychische letselschade. Fysieke letselschade ontstaat bijvoorbeeld wanneer een werknemer financiële schade heeft na ontslag. Smartengeld is een vergoeding voor opgelopen immateriële en psychische letselschade. Bij psychische letselschade zoals pijn, verdriet, angst en verlies van levensvreugde is het mogelijk om smartengeld te claimen.

burn-out letselschade

Vrijblijvend intakegesprek

Is bij u letselschade ontstaan in de vorm van een burn-out? Is deze beroepsziekte ontstaan omdat uw baas niet aan de zorgplicht voldeed? De aansprakelijkheid bij een burnout als beroepsziekte ligt bij de werkgever. Wellicht heeft u recht op een schadevergoeding en smartengeld. Neem gratis contact met ons op, zodat wij u kunnen helpen met het vinden van een letselschade advocaat. Uw advocaat zal u ondersteunen in de stappen die u moet nemen om een schadevergoeding te claimen. Hij start samen met u een letselschade zaak en zet alles op alles om tot een goede afloop te komen.