letselschade medische fout
Bel 088 444 7654

Letsel door een medische fout?

Neem contact met ons op voor een gratis intakegesprek!
Bel 088 444 7654

Medische fout

Het kan erg grote gevolgen hebben wanneer u door medische missers of nalatigheid letselschade oploopt, zowel geestelijk als lichamelijk. In sommige gevallen is het mogelijk dat u een schadevergoeding ontvangt indien de dokter aansprakelijk is voor deze missers en uw letselschade. U leest hier meer over wat een medische fout precies is, wie hiervoor aansprakelijk is en hoe u de aansprakelijkheid van uw letselschade kunt bewijzen. Heeft u na het lezen nog vragen? Neem dan gerust contact met ons. Het eerste intakegesprek is vrijblijvend en kosteloos, waarna wij u in contact brengen met een letselschade specialist uit uw regio.

Wanneer is iets een medische fout?

Als een medische behandeling die u moest ondergaan niet het gewenste resultaat geeft, betekent dit nog niet dat er sprake is van een medische fout en dat u hierdoor wellicht recht heeft op een schadevergoeding. In juridische zin wordt pas gesproken van een medische fout als vaststaat dat een redelijk handelende en bekwame beroepsgenoot het beter zou hebben gedaan dan de dokter door wie u behandeld werd. Tijdens een operatie kunnen er altijd complicaties optreden. Complicaties zijn niet direct medische missers maar ze kunnen dit wel worden indien de arts nalatigheid toont en niet adequaat reageert op de complicatie.

Voorbeeld van een medische misser

Een voorbeeld van een medische fout is het schrijnende verhaal van meneer de Boer. Meneer de Boer liet zich in het ziekenhuis opereren aan staar. De traanzak van het oog dat behandeld moest worden bleek ontstoken. Deze ontsteking is echter nooit opgemerkt door de arts en hij is verder gegaan met de operatie terwijl de operatie uitgesteld had moeten worden. Door nalatigheid van de arts is er een gezichtsverlies van bijna 90% ontstaan aan het desbetreffende oog van meneer de Boer. Met behulp van rechtshulp en een letselschade advocaat is de aansprakelijkheid bij de dokter neergelegd en is uiteindelijk een schadevergoeding en smartengeld uitgekeerd vanwege de ontstane letselschade.

Aansprakelijkheid: arts of ziekenhuis?

U vraagt zich wellicht af bij wie de aansprakelijkheid van missers ligt, bij de arts of het ziekenhuis? De wet verplicht een arts om verantwoordelijk te handelen volgens de professionele regels waar hij zich aan moet houden. In de wet staat tevens aangegeven dat het ziekenhuis verantwoordelijk is voor alle tekortkomingen die voorkomen bij hulpverleners die daar werkzaam zijn. Voor een patiënt is het moeilijk om vast te stellen wie een fout heeft gemaakt en bij wie de verantwoordelijkheid lag. De wet zorgt ervoor dat het ziekenhuis uw centrale aanspreekpunt is wanneer u een schadevergoeding eist. Zelfs wanneer de dokter of hulpverlener er niet meer werkt, dan nog ligt de aansprakelijkheid bij het ziekenhuis.

Bewijzen dat er een fout is gemaakt

Op het moment dat u als patiënt een schadeclaim wilt indienen tegen een ziekenhuis of een arts, moet u kunnen bewijzen dat er een medische fout is gemaakt. Om te bewijzen dat er een fout is gemaakt is het belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren en documenteren. Het is uw recht om uw medisch dossier op te vragen. Vraag uw dokter expliciet of er één of meerdere missers zijn gemaakt. Vraag een second opinion aan door een beroepsgenoot zodat deze controleert op missers. Houd schriftelijk bij hoe de ontwikkeling van uw gezondheidssituatie is en bewaar andere bewijzen zoals foto’s van de fout en uw eventuele verwondingen.

Letselschadevergoeding

Bij letselschade door medische missers is het wellicht mogelijk om een schadevergoeding te ontvangen. Zoals eerder beschreven is het noodzakelijk dat u bewijst dat er een medische fout is gemaakt wanneer u de aansprakelijkheid bij het ziekenhuis neerlegt. Neem contact op met een letselschade advocaat met ervaring op het gebied van medische missers op het moment dat u alle bewijzen heeft verzameld. Deze kan in overleg met een medisch adviseur inschatten of er genoeg aanknopingspunten zijn om de arts aansprakelijk te stellen. Als dat het geval is dan kunt u met deze advocaat de aansprakelijkheid voor uw letselschade bij de arts neerleggen en een schadevergoeding claimen.

letselschade
medische missers

Medisch tuchtrecht

Het medisch tuchtrecht kunt u zien als een rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een hulpverlener heeft gewerkt volgens de professionele regels die voor hem gelden. Het is voor een patiënt mogelijk om een klacht in te dienen bij één van de vijf tuchtcolleges. Op het moment dat uw klacht grondig wordt verklaard krijgt de hulpverlener een waarschuwing, een berisping, een geldboete of een permanent of tijdelijk verbod om het beroep uit te oefenen. In het medisch tuchtrecht wordt vooral gekeken of de hulpverlener genoeg zorg gaf aan de patiënt. Een tuchtprocedure kunt u vergelijken met een strafzaak.

Vrijblijvend intakegesprek

Heeft u te maken gehad met medische missers en is door nalatigheid letselschade bij u ontstaan? Wij helpen u graag met het vinden van een letselschade expert met ervaring op het gebied van medische missers. Is er bij u de behoefte aan een kosteloos intakegesprek? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Is er genoeg bewijs voor de nalatigheid van uw dokter om hem aansprakelijk te stellen voor uw letselschade? Uw advocaat zorgt ervoor dat het proces zo spoedig mogelijk verloopt.