letselschade advocaat Hilversum

Letselschade advocaat Hilversum

Bent u het slachtoffer geworden van een verkeersongeval of bedrijfsongeval, dan hebt u waarschijnlijk ook letselschade of, kortweg, letsel opgelopen. Onder letselschade wordt de fysieke en geestelijke schade verstaan die iemand oploopt door betrokkenheid bij een ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is. Dit lichamelijk en psychisch letsel leidt in sommige gevallen tot een immateriële schadevergoeding of smartengeld. Over het algemeen ontvangt men in Nederland, dus ook in Hilversum eerder een schadevergoeding voor fysiek leed dan voor geestelijk letsel. Om een eerlijke vergoeding te krijgen, kunt u advocaten uit Hilversum inschakelen. Wij brengen u graag in contact met een letselschadebureau uit uw regio, die u kan ondersteunen met het verzamelen bewijs en het verhalen van de schade. Vul het contactformulier in of bel 088 444 7654 voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij werken op basis van een no cure no pay principe en zijn u graag van dienst.

Hoe werkt onze service?

Wanneer u schade hebt opgelopen na een ongeval en u een letselschadevergoeding wil gaan claimen, dan is het verstandig om een advocaat in de hand te nemen. Het vinden van een geschikt letselschadebureau is echter niet altijd eenvoudig, want vaak weten klanten niet goed waar zij op moeten letten. Wij helpen u graag met het vinden van het beste letselschadebureau! Als u bijvoorbeeld shockschade hebt opgelopen of als u het slachtoffer bent geworden van een medische fout neemt u contact met ons op. Na een gratis, telefonische intake zullen wij u in contact brengen met een letselschadeadvocaat uit Hilversum, die u bij uw letselschadezaak zal ondersteunen.

Hoe ziet een letselschadetraject er uit?

Een letselschade proces in Hilversum verloopt niet volgens een vast stramien, en evenmin zal er voor eenzelfde soort bedrijfsongeval evenveel smartengeld worden uitgekeerd. Om zeker te weten dat u een eerlijk proces krijgt wordt door vrijwel alle verzekeraars uit Hilversum aangeraden om een advocatenkantoor in te schakelen. Eén van de betrokken advocaten zal alle zakelijke taken voor u overnemen, en verantwoordelijkheid dragen voor het verloop van het proces. U hebt hier niet heel veel omzien naar, maar wel dient u uw advocaat van zoveel mogelijk feitelijke informatie te voorzien. Een dergelijk zaak kent een aantal vaste fases. De volgende fases horen bij elke letselschade zaak;

  1. Als eerste zal uw advocaat de zaak opstarten, door bewijs van de letselschade te verzamelen, en de tegenpartij aansprakelijk te stellen.
  2. Vervolgens moet de aansprakelijkheid vastgesteld worden, en volgt een verdere verzameling van gegevens. Over het algemeen is hier alleen het advocatenkantoor bij betrokken. In deze fase vraagt uw advocaat uit Hilversum eventueel ook een voorschot van de vergoeding aan.
  3. Een derde stap is het bevestigen van een medische eindstand.
  4. Wanneer uw advocaat een overeenstemming heeft bereikt met de andere partij wordt het proces afgerond en de vergoeding voor de letselschade definitief berekend.

Wat doet een letselschade expert?

Als u het slachtoffer bent geworden van een ongeval, dan kan een schadevergoeding of smartengeld uw leed verzachten. Het claimen van een schadevergoeding is echter gebonden aan vele ingewikkelde regels en procedures. Als u contact met ons opneemt, dan brengen wij u in verbinding met een letselschadeadvocaat uit uw regio. Uw advocaten zijn ervaren in het eisen van vergoedingen, en zijn dus volledig op de hoogte van alle procedures. Hierdoor vergroot u de kans op een gepaste schadevergoeding. Zo zullen uw advocaten u helpen met het verzamelen van bewijsmateriaal en schadeposten, maar zullen de advocaten ook de aansprakelijkheidsstelling op orde maken.

Gratis intakegesprek aanvragen

Neem contact op voor gratis advies van een letselschade specialist

Onderdelen op deze pagina:


Verkeersongeval

letselschade na verkeersongeluk Hilversum
Bent u de veroorzaker of benadeelde van een aanrijding of ander verkeersongeval? Dan zijn er een aantal zaken die u direct – zonder advocaat – kunt uitvoeren. Zorg er ten eerste voor dat u na het verkeersongeval uzelf en overige betrokkenen in veiligheid stelt, en bij erge verwondingen 1-1-2 belt. Markeer vervolgens de plaats van aanrijding. Noteer ten derde de gegevens van getuigen (inclusief kenteken) en de tegenpartij. Verleen ook uw gegevens aan de andere partij, doet u dit niet, dan bent u strafbaar. Vul daarna samen met de andere partij(en) het Europees Schadeformulier in. Dit formulier kunt u later ook aan uw advocaat in Hilversum geven. Hoe geschrokken u ook bent, ga nooit in op voorstellen van de andere partij om de zaak direct te regelen. Als u reeds akkoord bent gegaan met een voorstel, hebt u automatisch uw rechten verspeeld op een latere vordering. U zal in een dergelijk geval minder krijgen dan waar u recht op heeft, letselschade treedt namelijk soms pas op de lange termijn op.

Arbeidsongeval

arbeidsongeval letselschade Hilversum
Onder een arbeidsongeval verstaat men elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt, en dat een letsel veroorzaakt. In sommige gevallen wordt ook een verkeersongeval dat zich voordoet tijdens het woon-werkverkeer als een arbeidsongeval gezien. Wilt u – in samenwerking met een advocaat uit Hilversum – verhaal halen op uw werkgever voor de opgelopen beschadigingen, dan moet het ongeluk minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen: 1. Het is ontstaan uit een plotselinge gebeurtenis. 2. Het arbeidsongeval heeft één of meerdere uitwendige oorzaken. 3. Er bestaat letsel, en er is een causaal verband tussen het bedrijfsongeval en de letselschade. 4. Het ongeval moet gebeurd zijn tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Alleen als aan deze voorwaarden is voldaan kunnen uw advocaten u enigszins verzekeren van een passende vergoeding.

Bedrijfsziekte of bedrijfsongeval?

Bij een bedrijfsongeval, maakt men onderscheid tussen standaard ongevallen en bedrijfsziektes. Met de term beroepsziekte bedoelt men elke ziekte, aandoening, of letsel dat het gevolg is van een belasting die overwegend tijdens het werk plaatsvindt. Zo is bijvoorbeeld RSI een bedrijfsziekte, maar ook asbestkanker of kapperseczeem vallen onder deze categorie. In sommige gevallen kunnen advocaten ook een burn-out of posttraumatische stress als bedrijfsziekte aantonen. Omdat het zeer ingewikkeld is dergelijke letselschade te constateren dient u altijd voldoende bewijs te verzamelen. Denk hierbij aan doktersafschriften van uw huisarts of bedrijfsarts, maar ook aan andere bewijzen (zoals foto’s) voor het ontstaan van het letsel. Samen met uw advocaat uit Hilversum kunt u dit bewijs overhandigen aan de betreffende instanties. Deze zullen op basis daarvan bepalen of u inderdaad een passende vergoeding dient te krijgen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag een gratis intakegesprek aan via het contactformulier.

bedrijfsongeval Hilversum
Bel 088 444 7654

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Wanneer u slachtoffer bent van letselschade dan bestaat er een kans dat u recht heeft op smartengeld. Neem telefonisch contact met ons op voor een gratis intakegesprek!
Bel 088 444 7654

Materiële schade

Naast immateriële letselschade bestaat er ook de materiële variant. Materieel letsel bestaat uit alle beschadigingen waaraan men een direct prijskaartje kan hangen. Een deuk in de auto na een verkeersongeval, of gescheurde kleding door een bedrijfsongeval vormen voorbeelden van materiële schade. Materiële letselschade is in de meeste gevallen bovendien gemakkelijk te bewijzen. Wilt u meer weten over de vormen van materiële beschadigingen die u vergoed kunt krijgen? Onze medewerkers kunnen u in een kennismakingsgesprek van meer informatie voorzien en zullen u desgewenst in contact brengen met gespecialiseerde advocaten.

Immateriële schade

Immateriële schade is de vorm van letselschade die het lastigst te verhalen is op de veroorzaker van het bedrijfsongeval of verkeersongeval. Onder immateriële schade vallen vele soorten letsel. Het gaat bijvoorbeeld om de noodzaak voor het inschakelen van een hulp in de huishouding, een verminderd werkvermogen door slechte nachten, of de kosten voor het openbaar vervoer omdat u niet meer in de auto durft te stappen. Hebt u last van immateriële beschadigingen dan raden wij aan contact op te nemen met één van onze advocaten uit Hilversum via 088 444 7654. Zij ondersteunen u graag bij het verzamelen van bewijsmateriaal of het verkrijgen van een vergoeding.

letsel advocaat Hilversum

Werkwijze

Samen tot een goede oplossing komen is één van onze belangrijkste speerpunten. Om u goed te kunnen ondersteunen, hebben we de beschikking over diverse kantoren in heel Nederland. Wij zijn werkzaam vanaf 7 vestigingen met ieder zijn eigen werkgebied. Heeft u een probleem en wenst u dit te bespreken met één van onze advocaten? Neem dan contact met ons op via 088 444 7654. Wij brengen u graag in contact met de vestiging bij u in de buurt.

Klantervaringen

“Bij een verkeersongeval liep ik een whiplash op. Gelukkig vond ik met behulp van deze service een advocaat, die een schadevergoeding kon verhalen op de motorrijder die me aanreed.”
K. Van der Ploeg, Hilversum

Wat is letselschade?

Regelmatig krijgen wij van onze klanten uit Hilversum de vraag wat de term letselschade nou precies betekent. Letselschade heeft een zeer eenvoudige definitie: het is letsel dat is ontstaan door toedoen van iemand anders. Daarbij kan het letsel zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Denk onder meer aan een whiplash, een traumatische stress stoornis of verminderd werkvermogen. Gekoppeld aan letselschade is daarbij dat het mogelijk is om de kosten van zowel materiële als immateriële beschadigingen te verhalen op de veroorzaker. Deze kostenvergoeding kennen we onder twee termen: smartengeld en schadevergoeding.

Crush letsel

Wanneer er een ongeval plaatsvindt bij u thuis of onderweg, dan is er soms sprake van crush letsel, in medische termen ook wel een beknelling genoemd. Wanneer het lichaam tijdens een verkeersongeval bekneld raakt, dan leidt dit meestal tot ernstig letsel. Men spreekt van een beknelling als het slachtoffer niet meer zelfstandig uit een voertuig kan komen. Crush letsel komt niet alleen voor bij een verkeersongeval, ook bij een bedrijfsongeval is beknelling mogelijk. Bijvoorbeeld door het werken met grote machines. Naast beknelling spreekt men ook wel van bedelving, wanneer het slachtoffer onder de resten van een ingestort gebouw komt te liggen.


Medische fout

Als slachtoffer van een medische fout wordt u mogelijk uw leven lang geconfronteerd met de gevolgen. Vaak wordt de term medische fout echter verward met een complicatie: als uw behandeling niet het gewenste effect heeft, zegt dit natuurlijk niet dat het gaat om een medische fout. Onder een medische fout verstaan wij bijvoorbeeld een verkeerde behandeling na een foute diagnose. In zeldzame gevallen komt het bovendien wel eens voor dat er een operatie plaats vindt op het linkerbeen, terwijl het rechterbeen behandeld moet worden. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen heeft een dergelijke fout grote gevolgen, en een gepaste vergoeding is uiteraard op zijn plaats.

Shockschade

U hoeft niet perse betrokken zijn bij het ongeval om smartengeld te eisen. In sommige gevallen kunt u als getuige namelijk ook shockschade oplopen. Hiervoor is het tevens mogelijk om een schadevergoeding te claimen. Als u getuige bent geweest van een gruwelijk ongeval of de directe gevolgen hiervan, dan loopt u mogelijk psychisch letsel op. Een voorbeeld hiervan is een vrachtwagenchauffeur die, nadat hij getuige was van een gruwelijk verkeersongeval, zijn werk niet langer kon uitoefenen. Er is een verschil tussen shockschade en affectieschade, op dit moment is het nog niet mogelijk om een vergoeding te vragen voor affectieschade. Een psycholoog zal uw shockschade moeten vaststellen.

RSI

letselschade werk Hilversum
Wanneer er sprake is van lichamelijk leed dat u hebt opgelopen door het werk, maar dat niet valt onder een arbeidsongeval, dan spreekt men bij een advocatenkantoor ook wel van een beroepsziekte. Een bekend voorbeeld hiervan is RSI. De afkorting RSI staat voor Repetative Strain Injury: een klacht meestal gehoord bij administratief medewerkers vanwege het vele typewerk dat zij doen. Het is mogelijk om voor RSI klachten de werkgever aansprakelijk te stellen, mits deze iets had kunnen doen aan de werkomstandigheden. Zorgt de werkgever altijd voor goed materiaal, de juiste bureaustoelen en alle andere randvoorwaarden dan is de aansprakelijkheid zeer lastig te bewijzen.

Burn-out

geestelijk letsel Hilversum
Een burn-out is een andere klacht die niet onder het kopje bedrijfsongeval valt, maar wel vaak met de werkomgeving te maken heeft. Een burn-out ontstaat wanneer iemand de stress van werk en eventuele privéaangelegenheden niet meer aan kan. De gevolgen van een burn-out variëren van een tijdelijke werkstop tot een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verklaring. Het herstel van een burn-out duurt dan ook wel meerdere maanden tot jaren. Evenals bij overige vormen van een arbeidsongeval is het ook bij een burn-out noodzakelijk om de verantwoordelijkheid van de werkgever vast te stellen. Wij helpen u graag met het vinden van juridische hulp in Hilversum.

Gebeten door hond

letsel na hondenbeet
Een laatste soort ongeval waarvoor u een schadevergoeding kunt claimen is wanneer u bent gebeten door een hond. Voorwaarde hiervoor is wel dat u niets hebt gedaan om de situatie te provoceren. Is er sprake van een hondenbeet, maar vindt u het lastig de aansprakelijkheid vast te stellen of bewijsmateriaal te verzamelen? Laat ons u helpen met het vinden van juridische hulp. Een advocaat uit Hilversum zal u tijdens het gehele traject ondersteunen. Geef via het contactformulier of via 088 444 7654 door wat de zaak precies omvat, en welke omstandigheden er waren. Wij nemen spoedig weer contact met u op voor een gratis telefonisch intakegesprek.

Aansprakelijk stellen

tegenpartij aansprakelijk stellen
Het aansprakelijk stellen van een leidinggevende, de tegenpartij in een verkeersongeval of de veroorzaker van een medische fout is relatief lastig. Het is daarom verstandig om vanaf het moment dat het verkeer- of arbeidsongeval plaatsvindt, de nodige bewijsmaterialen te vergaren. Een advocaat kan u vervolgens ondersteunen bij het op een rijtje zetten van de bewijsmaterialen en deze indien nodig voor te leggen aan een rechter. Voor het aansprakelijk stellen van een tegenpartij is soms maanden nodig. In enkele gevallen is het wel een optie om al tijdens het proces een voorschot te krijgen op het smartengeld.


Smartengeld

smartengeld claimen Hilversum
Een veel gebruikte term in de advocaten branche is smartengeld. Met smartengeld bedoelen wij de geldelijke tegemoetkoming die u krijgt voor geleden immateriële schade. Dit is mogelijk als gevolg van lichamelijk of geestelijk leed, of wanneer uw eer of goede naam is geschaad. Naast smartengeld bestaan er ook vergoedingen voor materiële letselschade, zoals beschadigde bezittingen of een verminderd werkvermogen. Het bedrag dat als smartengeld wordt uitgerekend is afhankelijk van externe factoren en loopt soms op tot duizenden euro’s. In de meeste gevallen is het echter lastig om dit immateriële letsel vast te stellen.

Letselschade claimen

letselschade no-cure no-pay Hilversum
Een letselschadezaak zal na een aantal jaren verjaren, daarom raden wij u aan zo snel mogelijk te starten met de letselschade procedure. Als u op zoek bent naar een letselschade expert, neem dan contact met ons op. Na een gratis intakegesprek brengen wij u in contact met een advocaat uit Hilversum. Uw advocaten zullen vervolgens namens u een claim indienen. Hierin wordt de andere partij aansprakelijk gesteld. Samen met uw advocaat verzamelt u vervolgens alle schadeposten en bewijsmaterialen. Uw letselschade advocaat zorgt, dankzij ruime ervaring, dat er geen schadeposten vergeten worden. Als de medische eindstand en aansprakelijkheid is vastgesteld volgt de berekening van de letselschadevergoeding.

Bel 088 444 7654

Maak gebruik van een gratis intakegesprek

Wanneer u slachtoffer bent van letselschade dan bestaat er een kans dat u recht heeft op smartengeld. De medewerkers van Letselschade Pro uit Hilversum helpen u met het vinden van een gespecialiseerde advocaat.
Bel 088 444 7654

Letselschadevergoeding, hoeveel krijg ik?

Eén van de meest gestelde vragen is: waar heb ik recht op? Dit is vooraf lastig in te schatten, omdat de letselschadevergoeding volledig afhankelijk is van uw eigen situatie. Omdat de rechter bij zijn uitspraak ook eerdere uitspraken als richtlijn gebruikt is het wel mogelijk om een indicatie te geven. Bij gering opgelopen schade lopen de bedragen op tot ongeveer €2.000,-. Denk hierbij aan kleine botbreuken of een lichte hersenschudding. Bij zwaarder letsel lopen de bedragen hoger op. Voor een amputatie van een deel van uw vinger kunt u tot ongeveer €9.000,- claimen. Wilt u zeker weten waar u recht op hebt? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, zodat wij u kunnen koppelen aan een gespecialiseerde letselschadeadvocaat.

Kosten letselschade specialist

Voordat u een letselschadebureau inschakelt, wilt u natuurlijk weten wat u dit gaat kosten. Dit verschilt echter per specialist. In de meeste gevallen wordt er een vast uurtarief gehanteerd. Voordat u een letselschadeadvocaat in de hand neemt wordt dit tarief, en het verwachte aantal uren werk, met u besproken zodat u achteraf niet voor verrassingen staat. Bent u nieuwsgierig naar de precieze kosten? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Het intakegesprek is gratis en volledig vrijblijvend, dus u zit nergens aan vast. Na de intake brengen wij u in contact met een specialist uit Hilversum die u kan ondersteunen tijdens uw letselschadezaak.


Tips bij letselschade

Heeft u schade opgelopen? Eén van de belangrijkste tips die wij u kunnen geven is: bezoek een dokter. Als u dit zo snel mogelijk na het ongeval doet dan wordt het medisch dossier gestart, die van groot belang is tijdens uw zaak. Houd alle gemaakte kosten overzichtelijk bij. Denk hierbij niet alleen aan fysieke schade, zoals de blikschade op uw voertuig, maar ook aan de bijkomende kosten. Moet u bijvoorbeeld met het openbaar vervoer voor uw revalidatietraject? Of heeft u een verminderd inkomen omdat u tijdelijk niet kan werken? Uw letselschade expert kan u helpen met het verzamelen van alle schadeposten, zodat u geen kosten vergeet.

Wij stellen u graag in verbinding met een gespecialiseerd letselschadebureau, die u kan voorzien van een gedegen advies.

Heeft u recht op smartengeld?

Gratis telefonische intake

Het is u waarschijnlijk duidelijk dat u bij letselschade zo snel mogelijk in contact moet komen met een advocaat uit Hilversum. Maar hoe vindt u de juiste juridische hulp? Laat ons u daarbij helpen. Als u niet weet waar u moet beginnen, aarzel dan niet om met ons in contact te komen. Dit doet u door uw gegevens achter te laten via ons contactformulier of door te bellen naar 088 444 7654. Wij nemen dan contact met u op voor een vrijblijvend en gratis eerste intakegesprek. Naar aanleiding van deze intake zullen wij u, indien gewenst, in verbinding stellen met een advocaat gespecialiseerd in letselschade. Met dank aan een advocaat staat u sterker in uw zaak en vergroot u de kans op een gepaste schadevergoeding.

Met een letselschade expert staat u sterker! Vergroot de kans op een gepaste schadevergoeding, neem contact op via 088 444 7654.

Vraag een gratis consult aan